Туристическа обиколка | Созополис | Луксозни имоти за продажба,Созопол, България

Slider

Туристическа обиколка

Резерват Ропотамо

Само на 10 км. южно от Созополис на площ от 1000.7 ха се намира резерват Ропотамо. Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. Известна е със своята съхранена дива природа, съчетание на раздвижен релеф, скални брегове, обширна пясъчна ивица и пясъчни дюни, лонгозни гори и крайморски блата. Река Ропотамо носи името на гръцката богиня Ро (Rо - “бягам”  potamo -  “река” ), която, с песните си и красотата си, спечелила милостта на пиратите и спряла набезите им върху древна Аполония. Районът е бил населен още през ранно-желязната епоха XІ - X в. пр. н. е., а по-късно тук се заселват траки, елини, римляни, славяни и прабългари. Оттогава са останките на крепостите "Бурхама", "Вълчаново кале", Долмените, древните пристанища край устието на р. Ропотамо, жертвените камъни "Апостол таш", "Беглик таш" и църквата "Св. Параскева".
В резервата има множество интересни природни обекти - лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища,  блата и други. Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата. В района на лимана реката е спокойна и дълбока. Бреговете са покрити с гъсти лонгозни гори, а между дърветата растат голям брой лиани. В по-плитките участъци, разположени близо до бреговете, както и в районите, където са се образували крайречни езера, растат  водни лилии и блатна тръстика. В границите на резервата се срещат 257 вида птици, от които 71 вида присъстват в Червената книга на България.
Резерватът е местообитание на редки животински видове: 50 вида бозайници: благороден елен и елен-лопатар, сърни, муфлони, лисици, чакали, видри и колнии от прилепи в скалните пещери. Изчезнали видове от бозайниците са мечката, риса и тюленът-монах.
През 2003 г. в резерват "Ропотамо" бе открит посетителски център, оборудван със зала за демонстрации и информация за туристи. Тук всеки посетител може да получи информация за резервата и неговите обитатели, да види филм за природните богатства на резервата, да посети и разгледа обекти по определен маршрут.

Беглик Таш

През 2003 в близост до Созопол е разкрито уникалното тракийско светилище „Беглик Таш”, което се определя като най-ранното открито досега тракийско мегалитно светилище в югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие. Намира се на 30 км. южно по хребета на Маслен нос. Проучванията доказват, че още от края на Бронзовата епоха (XIII в.пр.Хр.) тук е кипяла активна човешка дейност.
Беглик Таш се свързва с култа към плодородието, Богинята - Майка и Oрфическото посвещение и обезсмъртяване на Хероя. За това свидетелстват намерените дарове от полускъпоценни камъни. В добре запазения жертвеник не са намерени никакви животински следи, а само растителни - в жертва са принасяни единствено растения.
Светилището се състои се от централна част и два кръга от по-малки структури около нея с обща площ около 6 дка. То представлява кръг от огромни камъни, разположени върху скалиста повърхност в средата на зелена поляна. Пренесените камъни са наредени по уникален начин, който образува часовник, календар и обсерватория. По тази причина Беглик Таш е наречен Българският Стоунхендж. Големите скални късове са частично обработени от човешка ръка и монтирани на място, а каменните плочи и блокове са подредени в уникални форми. В плоските скали са изсечени каменни кръгове, вани и "Маркови стъпки".
Легендата разказва, че Язон и аргонавтите са преминали през светилището, за да се допитат до прорицателите и да принесат дарове на боговете преди да се отправят на своето пътешествие в търсене на златното руно.
Днес археолозите "владеят" древното светилище и тепърва ще тълкуват тайните му.